Dio rada jednog od polaznika na prvoj NLP Business Practitioner sertifikovanoj edukacija